0xdc00

 1. [DC]
 2. [DC]
  [PoC] Dynasty Warriors 5 5 2votes
  5/5, 2 phiếu
  Chủ đề

  [PoC] Dynasty Warriors

  [IMG] I - Thông tin game Genre(s): Hack and slash, Tactical action Mode(s): Single-player, multiplayer II - Nhật ký [spoiler]
  Chủ đề bởi: [DC], 21/6/17, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Dự án tạm dừng
 3. [DC]
 4. [DC]
  DỰ ÁN [PoC] Resident Evil 7: Biohazard 5 5 2votes
  5/5, 2 phiếu
  Chủ đề

  DỰ ÁN [PoC] Resident Evil 7: Biohazard

  [IMG] I - Thông tin game Developers: Capcom Publisher(s) : Capcom Platform(s): Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Genre(s) Survival...
  Chủ đề bởi: [DC], 18/6/17, 10 lần trả lời, trong diễn đàn: Khởi động và đang tiến hành
 5. [DC]
  DỰ ÁN Ōkami 5 5 1votes
  5/5, 1 phiếu
  Chủ đề

  DỰ ÁN Ōkami

  [IMG] I - Thông tin game Developers: Clover Studio, Ready at Dawn, HexaDrive Publisher(s) : Capcom Platform(s): PS2, Wii, PS3 Genre(s)...
  Chủ đề bởi: [DC], 22/12/16, 22 lần trả lời, trong diễn đàn: Khởi động và đang tiến hành
 6. [DC]