Dự án tạm dừng

Các dự án bị ngưng hoạt động, tạm hủy sẽ được cập nhật ở đây
Chào mừng bạn đến với Cộng Đồng Game Tiếng Việt
Hãy đăng ký thành viên để đễ dàng theo dõi các chủ đề và các bản Việt Ngữ mà bạn đang quan tâm! Hoàn toàn miễn phí!.
Đăng ký ngay