Poll Results: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Members who voted for 'Game cũ rồi, port lởm, chơi c***k thôi.'