Poll Results: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Members who voted for 'Một huyền thoại, rất xứng đáng trong librabry game bản quyền của mình, mua ngay không chần chừ.'