việt hóa

 1. Yugisokubodai
 2. subedod
 3. gunigugu
 4. Lại Thanh Hà
 5. Quang Nguyễn
 6. RomHackingVN
 7. RomHackingVN
 8. RomHackingVN
 9. RomHackingVN
 10. RomHackingVN
 11. PHTN
 12. RomHackingVN
 13. RomHackingVN
 14. RomHackingVN
 15. RomHackingVN
 16. RomHackingVN
 17. RomHackingVN