Các danh hiệu

 1. 1

  Tin Nhắn Đầu Tiên

  Để nhập cúp này bạn chỉ việc gửi tin nhắn lên diễn đàn.

 2. 2

  Có Người Thích Bạn

  Có người thích bài viết của bạn. Cố gắn phát huy để được nhiều người ủng hộ hơn nữa nhé!

 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.