Awards

 1. Tin Nhắn Đầu Tiên

  Để nhập cúp này bạn chỉ việc gửi tin nhắn lên diễn đàn.

  Trophy points: 1

 2. Có Người Thích Bạn

  Có người thích bài viết của bạn. Cố gắn phát huy để được nhiều người ủng hộ hơn nữa nhé!

  Trophy points: 2

 3. Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

  Trophy points: 5

 4. Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  Trophy points: 10

 5. I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

  Trophy points: 10

 6. Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

  Trophy points: 15

 7. Addicted

  1,000 messages? Impressive!

  Trophy points: 20

 8. Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

  Trophy points: 20

 9. I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

  Trophy points: 30